BangRaJun Battle: Promoter PraJuap PaoIn

ศึกบางระจัน โปรโมเตอร์พลตำรวจตรีประจวบ เปาอินทร์ ผู้สร้าง ชนะ ป.เปาอินทร์ เป็นแชมป์โลก WBA 2 สมัย