JitMueangNon Battle: Promoter SomJit WanKeaw

ศึกจิตรเมืองนนท์ โปรโมเตอร์สมจิตร แว่นแก้ว ผู้กว้างขวางในเมืองนนบุรี ผู้สร้างรถถัง จิตรเมืองนนท์ เป็นแชมป์โลกมวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพ และมีมวยเอกค่าตัวหลายแสนในสังกัดมากมาย