SingMaWin Battle: Promoter TatChaNon KatChaSuWan

ศึกสิงห์มาวิน โปรโมเตอร์ธัชนนท์ คชชาสุวรรณ เจ้าของค่ายมวยสิงห์มาวิน ผู้ประสานสิบทิศสามารถนำมวยต่างศึกต่างสายมาชกกันในรายการได้มากถึง 8 คู่