WanSongChai Battle: Promoter SongChai RaTaNaSuBan

ศึกวันทรงชัย โปรโมเตอร์ทรงชัย รัตนสุบรรณ เจ้าของสโลแกน “มวยไทย มรดกไทย มรดกโลก” ฉายาโปรโมเตอร์มหาชน